Friday, November 7, 2014

KOPERASI TERBAIK MALAYSIA 2013

Diantara senarai koperasi yang terbaik pada tahun lepas, sempena Hari Koperasi Negara 2014 :-

KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA BERHAD
- koperasi ini terlibat dalam berbagai pelaburan bernilai berjuta-juta ringgit

KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD
- terlibat dalam aktiviti perumahan

KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD
- aktiviti utama memberi pinjaman kepada anggota yang terdiri dari anggota tentera

KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA MALAYSIA BERHAD
- aktiviti pembangunan tanah dan pemasaran input pertanian, serta kerja kontrak

KOPERASI NLFCS BERHAD
- aktiviti perladangan

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD
- koperasi apex

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD
- aktiviti pelaburan, hartanah dan pinjaman

Sesebuah koperasi ditakrifkan sebagai Koperasi Terbaik di Malaysia apabila koperasi berkenaan mencapai tahap prestasi kewangan (perolehan, aset dan ekuiti), perniagaan, pengurusan dan pematuhan perundangan yang memuaskan mengikut piawaian (standard) yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan diselaraskan dengan kriteria yang digunapakai oleh
International Co-operative Alliance (ICA).

posted from Bloggeroid

No comments:

Post a Comment